Vzděláváme se v projektu Flow

Educa - vzdělávací centrum je partnerem v mezinárodním projektu Erasmus KA204 Flow: Fun, Learning, Opportunities, Well-being. Projekt je zaměřen na výměnu dobré praxe  mezi zúčastněnými institucemi a lektory. První  workshop  v Rijece v Chorvatsku byl zaměřen na použití prvků divadla a hudby ve výuce, včetně např. tvz. storytelling - povídání příběhů. Druhý workshop bude v květnu 2022 v Ljublani, Slovinsko a bude zaměřen na emoční inteligenci.