ČÍNŠTINA

Kurz čínštiny - úroveň začátečníci

Určeno: pro začátečníky 
Požadavky: žádné

Vyučuje se podle principů komunikativní metody (komunikace studentů v cílovém jazyce).

Literatura: New Practical Chinese Reader I.

Důležité:

Kurz vyžaduje důkladnou domácí přípravu a soustavné opakování gramatických jevů a slovní zásoby. Vyučuje se podle principů komunikativní metody (komunikace studentů v cílovém jazyce). Výuka je vysoce interaktivní, studenti pracují ve dvojicích, skupinkách. Důraz je kladen na rozvoj všech jazykových dovedností (poslech, čtení, psaní, mluvení). Gramatika je vyučována v kontextu (studenti sami odvozují gramatická pravidla). Studenti jsou cíleně vedeni k osvojení slovní zásoby (z kontextu, obrázků nebo autentických materiálů). Důraz je kladen na řízenou konverzaci.

Obsah: základy čínské fonetiky, oficiální čínské transkripce (pinyin) a znakového písma. Základní gramatické jevy (osobní zájmena, slovesa identifikace-shi, xing, jiao, slovesa v předmětech, slovesa modální a další). Základní slovní zásoba (povolání, národy a národnosti,...). Představení se a vedení jednoduché konverzace při prvním setkání. Osnova: gramatika: čínská fonetika, transkripce (pinyin), čínské znakové písmo, predikce příd. jmen, osobní zájmena, otázky zjišťovací, tázací částice ma, ne, základní příslovce (bu, hen, ye, dou), Slovesa identifikace (být - shi, jmenovat se-xing, jiao), přivlastňovací a atributivní částice de, sloveso být někde (zai) a mít/existovat (you), slovesa s předmětem a slovesa modální, záložky v určeních místa. Konverzační témata: pozdravy, atd.

Příprava na zkoušku:

Úspěšným absolvováním tohoto kurzu získáte předpoklady pro případné složení mezinárodní jazykové zkoušky HSK1.

Galerie

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.