Konceptuální kurikulum

Mozek si jazyk organizuje kolem klíčových konceptů, jako je doba trvání, umístění v čase, rozměr nebo frekvence, takže jazyková výuka vycházející z konceptů je vhodnější než studium gramatiky. Posloupnost učení v naší teorii RHR je hierarchická a zaměřuje se na 1) nejčastěji používané koncepty a 2) gramatické struktury vyjadřující tyto koncepty na každé jazykové úrovni. Gramatika je důležitá, ale RHR se zaměřuje primárně na koncepty a vzory používané k vyjádření těchto konceptů. Klíčové jazykové vzory jsou vytvořeny z jazykových konceptů a jsou budovány kolem jazykových funkcí, jako je žádání, omlouvání a navrhování, které signalizují typ vyjadřovaného řečového aktu.

Použití ikon

Využití ikon jako kontextových vodítek k ozřejmění významu během poslechu je obecně vhodnější než použití jiných forem vizuální podpory, jako je video, fotografie nebo text. Text ve skutečnosti ruší, protože aktivuje pomalejší mozkové procesory a snižuje časové napětí. Ikony mozek chápe jasněji a rychleji. Kontext a jazyk pracují společně; kontext nám pomáhá porozumět informaci a informace nám pomáhá porozumět slovům.

Blended learning

Kombinované vzdělávání ideálně propojuje studium s využitím počítače a personalizaci a rozšíření slovní zásoby s učitelem. Individuální samostudium nestačí. Bez přizpůsobení jazykových modelů vlastním potřebám je jazyk mrtvý. Aplikováním se jazyk oživí; cílem je, aby se studenti anglicky vyjadřovali, ne memorovali vzorové věty, které pro ně nemají význam. Úlohou učitele je tomu napomáhat.

Průběžné opakování

Průběžné opakování probrané látky je zásadní. Opakovat by se proto mělo pokaždé. Studium je nejúčinnější, střídá-li se starší látka s novou. Takto také studenti získají sebedůvěru a zlepšují si dlouhodobou paměť. V RHR je porozumění jen začátek, ne cíl. Jakmile studenti jazykovému modelu rozumí, je třeba ho procvičovat a pak opakovat. Cílem je dokonalé ovládání a zautomatizování, nikoli pouhé rozumění. Bez zautomatizování se nerozvíjí plynulost a studenti mnoho z toho, co se naučili, zapomenou.

Procvičování

Novou dovednost se nenaučíme bez procvičování. Ne každé procvičování je ale účinné. Pokud studenti procvičují efektivně, mohou zlepšovat jak plynulost, tak výslovnost. DynEd sleduje, měří a analyzuje efektivitu procvičování ze čtyř hledisek: 1) objem procvičování (kolik), 2) frekvence procvičování (jak často), 3) výkon studenta při procvičování (jak dobře) a 4) kvalita (posloupnost) jazyka, který se procvičuje (co). Studijní skóre DynEd vyjadřuje, jak dobře studenti procvičují, a prostřednictvím průběžné zpětné vazby jsou vedeni k účinnějším a efektivnějším studijním návykům.

Opakování

Studenti musí studovat a procvičovat za hranici porozumění, až do bodu zautomatizování. Zásadní význam tu má opakování, včetně „hloubkového opakování“. Hloubkové opakování znamená opakovat tytéž koncepty, ale na povrchu jazyk obměňovat. Například, když se v samostatném studiu kurzu učíte popisovat plán dne, následující aktivita s učitelem bude zahrnovat váš konkrétní plán pro tento den. Budou použity tytéž koncepty času, trvání a akce, ale slova se budou lišit.

Shlukování

Schopnost automaticky rozpoznávat a zpracovávat úseky jazyka – „shluky“ – je klíčem k jazykové plynulosti. V RHR jsou lexikální jednotky prezentovány ve frázích, jako „ta kniha“, „červená kniha“ a „otevři červenou knihu“. Prezentování jazyka tímto způsobem – zpočátku bez zobrazení textu – usnadňuje shlukování na bázi konceptů a zároveň učí slovní zásobu. Ústní plynulost je přímo úměrná schopnosti shlukovat jazyk. Cílem RHR je, aby si studující osvojili strukturu jazyka. Tato struktura jim usnadňuje učení a zapamatování slovní zásoby. Kromě toho poskytuje struktura vzory pro shlukování.

Jste zde: Home Metody výuky Neo Pro.
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Více informací Rozumím