Educa - Jazyková škola Jablonec, kurzy, překlady

Jazykové kurzy, překlady, rekvalifikace

testy educa
Educa-JBC - Moodle
Animace v cestovním ruchu

SLEVA 10 - 30%

Anketa

Jaké kurzy byste uvítali v naší nabídce?
 

Jsme členy:

Hospodářská komora

logo_aivd_cr_0jpg.jpg

 

Naše projekty Animace v cestovním ruchu
Animace v cestovním ruchu Tisk Email

04-13-14-07-31-34-opvk_hor_rozsireny_lk_bar_czjpg.jpg

Realizátor projektu:    EDUCA-vzdělávací centrum, s.r.o.
IČO: 27261859
Mlýnská 1410/46a, Jablonec nad Nisou 1, ČR, 46601
www.educa-jbc.cz

Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost

04-13-14-07-33-04-avcr96clrpng.png

5.3. byla v digitálním vydání Našeho Jablonecka uveřejěna tisková zpráva Projekt Animace v cestovním ruchu byl zakončen na jablonecké Střelnici http://www.nasejablonecko.cz/jablonecko-aktualne/projekt-animace-v%C2%A0cestovnim-ruchu-byl-zakoncen-na-jablonecke-strelnici/?aktualitaId=35703ext

O závěrečném evaluačním semináři se psalo v Jabloneckém deníku (pdf) První animátory má i náš kraj.pdf (519,74kB) .

27. 2 . 2015 se uskuteční závěrečný evaluační seminář projektu Animace v cestovním ruchu, který se bude konat v areálu Střelnice v Jablonci nad Nisou. Srdečně zveme odborníky i odbornou veřejnost. Podrobné informace najdete zde  (pdf) Pozvánka na Závěrečný evaluační seminář Animace v cestovním ruchu.pdf (343,06kB) (pdf) Program (248,04kB)

 

Tisková zpráva k závěrečnému evaluačnímu semináři (doc) Tisková zpráva Závěrečný evaluační seminář projektu Animace v CR-1.doc

(194kB)

 

 

Tisková zpráva k pilotnímu kurzu (doc) Tisková zpráva Pilotní kurz Animace v cestovní ruchu.doc (196kB)

 

AKTUALITY

14.-16.11. 2014 se posluchači pilotního kurzu zúčastnili 3. setkání v Hotelu Břízky v Jablonci n. N.

3.- 5.10. 2014 proběhlo 2. setkání v rámci Pilotního kurzu Animace v cestovním ruchu v Penzionu UKO v Bedřichově

5.-7.9. 2014 se  v Podještědském  areálu v Českém Dubu konal  1. termín pilotního kurzu Animace v cestovním ruchu.

 

animace--pilotni-kurz-1-(22)jpg.jpgimag2984jpg.jpganimace--pilotni-kurz-1-(7)jpg.jpg

imag3031jpg.jpg

29.8. 2014 -  v Jabloneckém deníku byly uveřejněny informace o pilotním kurzu Animace v cestovním ruchu a o konání 1. termínu kurzu.

 

V období únor a březen 2014 probíhalo 3. a 4. připomínkování vytvořených materiálů a připravovala se e-learningové testy, cvičení a kurz na Moodlu.

 

Projekt Animace v cestovním ruchu na Euoregion Tour 2014

Ve dnech 20.-22.3. 2014 se budeme účastnit veletrhu Euroregionu Tour 2014 v Jablonci nad Nisou. Bližší informace o projektu a připravovaném pilotním kurzu Animace se můžete dozvědět na semináři pro školy v pátek 21.3. od 9 do 10 hodiny v Klubu na Rampě.

Zde je Tisková zpráva(doc) Tisková zpráva Pilotní kurz Animace v cestovním ruchu Educa.doc (194,5kB) .

Na základě tiskové zprávy byly uveřejněny články  v Jabloneckém deníku z 20.3.2014 a v   internetových novinách Naše Jablonecko.ext dne 19. 3. 2014.

 

Pro zájemce o kurz: předběžná přihláška (doc) Přihláška na kurz Animátor.doc (384kB)

Přihlášku si prosím nejdřív uložte a pak ji vyplňte a odešlete.

Letáček pro zájemce o kurz  (jpg) avcr-letacek1.jpg (569,84kB) (jpg) avcr-letacek2.jpg (306,43kB)

 

 

Termíny pilotního kurzu

Pilotní kurz Animace v cestovním ruchu se bude konat v následujících termínech:

5. - 7. 9. 2014

3. - 5. 10. 2014

14. - 16. 11. 2014

Všichni zájemci o účast na projektu na pilotním kurzu se můžou hlásit na Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript nebo na tel. 483 318 621483 318 621. Účast na kurzu je zdarma. Kurz je určen pro pracovníky v cestovním ruchu v Libereckém kraji nebo pro nezaměstnané se vzděláním nebo praxí v cestovním ruchu.

 

Zpracování a připomínkování modulů vzdělávacího programu

Od podzima 2013 naši dodavatelé usilovně pracují na zpracování všech modulů vzdělávacího programu, testovacích otázek i cvičení pro e-learning. V současné době probíhá připomínkování modulů projektovým týmem.

 

Příprava letáčku

V prosinci 2013 připravujeme letáček pro získání cílové skupiny .

 

Připomínkování materiálů

V listopadu obdržel projektový tým první verze materiálů k pilotnímu kurzu. První připomínkování bude dokončeno do poloviny ledna 2014.

 

 

 

 

Oproti původnímu harmonogramu projektu je pilotní kurz plánován na podzim 2014

 

16.9. 2013 - účast na Festivalu dalšího vzdělávání v Liberci

29.8: 2013 - uskutečnilo se 1. společné setkání dodavatelů projektu a projektového týmu a proběhlo krátké zaškolení dodavatelů na

práci v systému Moodle.

 

 

Projekt Animace v cestovním ruchu řeší neuspokojivou situaci v oblasti dalšího vzdělávání v cestovním ruchu v Libereckém kraji a potřebu zvýšit konkurenceschopnost v této oblasti. Cílovou skupinou jsou pracovníci v cestovním ruchu a nezaměstnaní. Cílem projektu je zpracovat vzdělávací program se vzorovou metodikou, včetně e-learningového modulu. Bude zaměřen na animační aktivity výtvarně-dramatické, sportovní, kulturně - zábavné pro jednotlivé vybrané segmenty - děti, mládež, rodiny s dětmi, dospělí a senioři. Na základě jednotné vzorové metodiky budou zpracovány výukové materiály obsahující, kromě teoretické části, konkrétní praktické ukázky jednotlivých animačních aktivit. Bude vytvořena unikátní databanka animačních aktivit. Program a jeho výstupy budou ověřeny v pilotním kurzu. Výsledky projektu budou představeny na jednodenní evaluační konferenci. Projekt přispěje k zvýšení nabídky v CR v Libereckém kraji a k zvýšení konkurenceschopnosti pracovníků v CR i celého odvětví.
Další informace

Trvání projektu: 1.1.2013 - 30.3.2015
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.01/04.0021
Realizátor projektu: EDUCA-vzdělávací centrum, s.r.o.

Cíle projektu

Strategickým cílem projektu Animace v CR ruchu je zvýšit konkurenceschopnost regionu v oblasti CR,
prostřednictvím zvýšení nabídky dalšího vzdělávání cílových skupin. Účastníci tohoto dalšího vzdělávání získají znalosti a dovednosti potřebné pro práci animátorů v CR, čímž bude podpořena jejich konkurenceschopnost na trhu práce a následně i konkurenceschopnost subjektů, které tyto osoby zaměstnávají či v blízké době zaměstnávat budou. Řešení projektu naplňuje strategický cíl tím, že bude vytvořen nový vzdělávací program, který vyškolí animátory působící v oblasti cestovního ruchu. Vzdělávací program bude obsahovat prezenční i distanční moduly, teoretickou i praktickou přípravu animátorů v CR. Program bude zaměřen na animační aktivity výtvarné, sportovní, kulturně - zábavné pro jednotlivé vybrané segmenty - děti, mládež, rodiny s dětmi, dospělé a seniory. Pro výše uvedené segmenty budou na základě jednotné vzorové metodiky zpracovány výukové materiály obsahující, kromě teoretické části i konkrétní praktické ukázky jednotlivých animačních aktivit. Dále bude vytvořena rozsáhlá praktická databanka animačních aktivit. Funkčnost vzdělávacího programu bude ověřena prostřednictvím pilotního kurzu. Jeho účastníci zpracují po proškolení vlastní návrh animace pro vybraný segment, který představí v rámci závěrečné jednodenní konference. Jednotlivé části kurzu, kurz jako celek, e-learningový modul i všechny materiály budou připomínkovány účastníky kurzu a dle toho budou upraveny všechny výstupy projektu. Po ukončení pilotního kurzu budou vydány finální publikace, mapující možnosti animačních technik pro jednotlivé segmenty. Projekt je ve shodě s opatřeními v oblasti dalšího vzdělávání v Návrhu Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Libereckého kraje pro období 2012 ? 2016, zejména v bodech: - rozšiřovat nabídku dalšího vzdělávání tvorbou nových a inovování stávajících programů dalšího vzdělávání a jejich moderních forem vzdělávání, zejména e-learningu

Cílové skupiny

Projekt je zaměřen na Cílovou skupinu pracovníků v CR a to jak současných, tak potencionálních. První CS projektu jsou pracovníci v CR a to zaměstnanci hotelů, cestovních kanceláří, lázní, golfových a jiných turistických a rekreačních areálů a dalších ubytovacích zařízení v LBK. V rámci analýzy potřebnosti daného projektu bylo dotazníkovým šetřením osloveno víc než 50 poskytovatelů ubytovacích zařízení v LBK a SÍŤ BOHEMIA HOTEL CLUB GOLF sdružující cca 150 poskytovatelů ubytování a golfových areálů v celé ČR. Dotazovaní pozitivně zhodnotili možnost nabídnout svým hostům animační programy, přičemž projevili zájem o vyškolení vlastních pracovníků jako animátorů, případně možnost využít služeb vyškoleného animátora. Vzhledem k současné ekonomické situaci a značné konkurenci v odvětví průmyslu cestovního ruchu mezi subjekty působící v CR, je možnost nabídnout svým klientům animační služby - zásadní konkurenční výhodu. Velice důležité je také zvýšení kompetencí a uplatnitelnosti na trhu práce pro samotné zaměstnance subjetků CR. Druhou CS projektu jsou nezaměstnaní z oblasti CR v LBK, kterým by tímto projektem byla zvýšena konkurenceschopnost na trhu práce. V LBK bylo k 31. 12. 2011 celkem 23 286 nezaměstnaných, přičemž 75 z nich má zájem o zaměstnání v oblasti cestovního ruchu. 71 % tvoří nezaměstnaní ve věku 20 - 40 let. Jedná se spíše o nezaměstnané, jejichž délka evidence nepřesahuje 6 měsíců, tudíž je zde pravděpodobnost jejich snazšího znovuzapojení do pracovního procesu. V této skupině tvoří cca 40 % lidé se vzděláním v oblasti cestovního ruchu, zbylá část je vzdělána v oborech, které animátoři cestovního ruchu ve své praxi využijí (psychologie, filozofie, učitelství). Do projektu budou zapojeny obě cílové skupiny, celkem 16 účastníků dalšího vzdělávání, kteří po úspěšném absolvování výukového modulu získají znalosti a praktické dovednosti, které budou moci využít pro práci animátorů v cestovním ruchu.

Zapojení cílových skupin

Cílovou skupinou projektu jsou jednak pracovníci CR a jednak nezaměstnaní z LBK. Při oslovování CS pracovníků CR do projektu, budeme vycházet z analýzy projektu, kde řada subjektů projevila zájem o účast na projektu a proškolení vlastních zaměstnanců. Tato CS bude motivována získáním větších kompetencí, zvýšením konkurenční výhody na trhu práce a možností být zdarma vyškolen jako animátor v cestovním ruchu a získat odborné publikace z jednotlivých animačních technik. Absolventi získají osvědčení o úspěšném absolvování pilotního kurzu. CS nezaměstnaní bude oslovena ve spolupráci s jednotlivými Úřady práce. Dále pak formou inzerátů a propagace na webových stránkách žadatele, formou letáčků a inzerce v médiích - např. i městských zpravodajích.
Jednou z forem oslovení CS bude přímé kontaktování cílové skupiny na základě řady pracovních i osobních kontaktů, které mají žadatel i ostatní členové realizačního týmu. Tato CS bude, stejně jako první CS z řad pracovníků CR, motivována získáním větších kompetencí, zvýšením konkurenční výhody na trhu práce a možností být zdarma vyškolen jako animátor v cestovním ruchu a získat odborné publikace z jednotlivých animačních technik. Absolventi získají také osvědčení o úspěšném absolvování pilotního kurzu. Při výběru budeme dbát na zastoupení obou CS, rovné zastoupení mužů a žen bez ohledu na barvu pleti a náboženského vyznání. Do projektu bude zapojeno 16 účastníků. CS se zúčastní pilotního kurzu jeho seminářů, workshopů a všech aktivit a pomůže ověřit běh kurzu a jeho výstupy a dále e-learningu. Bude připomínkovat jednotlivé části kurzu, kurz jako celek, materiály kurzu. Účastníci po ukončení kurzu vytvoří animační program s metodikou a budou jej prezentovat. Absolventi kurzu a další zájemci z cílové skupiny se účastní závěrečné konference.

 

Klíčové aktivity a harmonogram:

1. Zpracování vzdělávacího programu Animace v cestovním ruchu:

leden 2013 - březen 2015

2. Vytvoření distančního modulu Animace v cestovním ruchu pro prostření e-learninogový systému Moodle:

květen 2013 - březen 2015

3. Pilotní ověření:

květen 2013 - březen 2015

4. Zhodnocení vzdělávacího programu Animace v cestovním ruchu

leden 2014 - březen 2015