Educa - Jazyková škola Jablonec, kurzy, překlady

Jazykové kurzy, překlady, rekvalifikace

testy educa
Educa-JBC - Moodle
Animace v cestovním ruchu

SLEVA 10 - 30%

Anketa

Jaké kurzy byste uvítali v naší nabídce?
 

Jsme členy:

Hospodářská komora

logo_aivd_cr_0jpg.jpg

 

Naše projekty
Naše projekty Tisk Email

PROJEKT WELCOME (VÍTEJTE)

Číslo projektu: 2016-UK01-KA204-024595

Projekt je realizován za finanční podpory Evropské unie, v rámci programu Erasmus plus.

Web: www.welcomelanguageclubs.euext

 

Facebook:

Moodle:

Realizace: 1. 11. 2016 - 31. 10. 2018

Představení projektu na schůzkách: 3. 3. a 8. 3. 2017

Pokud máte zájem se projektu účastnit volejte 602 505 288 nebo pište na Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

 

Cíle a cílová skupina:

Projekt WELCOME (VÍTEJTE) bude rozvíjet a pilotovat jazykové kluby pro migranty, které budou mít za cíl neformální jazykovou výuku. Kluby budou vyvíjet svoji činnost po dobu 12- 5 týdnů, 2-3 hodiny týdně s asi 12 studenty z komunitních hostitelských organizací. Kluby povedou dobrovolníci s podporou profesionálních vedoucích. Tyto organizace budou také zodpovědné za zapojení jedné z nejhůře dosažitelných skupin nejvíce ohrožené sociálním vyloučením. Projekt je založen na úspěšném pilotování, které realizovala skupina londýnských Místních úřadů pro vzdělávání v roce 2012/3 a projekt byl inspirován modelem US Brooklyn knihovny http://www.bklynpubliclibrary.org/only-bpl/literacy/english-classesext.


Projekt se zaměřuje na ty migranty, kteří mají pouze základní nebo vůbec žádné znalosti v jazyce své hostitelské země, kteří se tedy potřebují naučit nebo zlepšit svoje jazykové dovednosti, aby mohli získat informace, služby, zaměstnanost, digitální dovednosti a integrovat se do společnosti. Někteří z nich mohou být uprchlíci traumatizováni konfliktem nebo nebezpečnou cestou do Evropy, někteří můžou být ekonomickými migranty, kteří přišli do země nedávno a neumí získat přístup k potřebným informacím a službám. Jiní žijí v hostitelské zemi po mnoho let, ale mají jen špatnou znalost jazyka - například mnoho starších žen, které žijí jenom ve své komunitě.


Cíle projektu:

• Vytvořit lokální hostitelské komunitní organizace, které budou zajišťovat zázemí pro kluby s cílem vyhledávat a zapojovat do jejich činnosti cílovou skupinu.

• Zajistit možnost pravidelných týdenních setkání pro studenty s cílem praktikování jazyka své hostitelské země

• Vytvořit vzdělávací program pro dobrovolníky klubu

• Vytvoření Welcome Toolkit (s materiály pro dobrovolníka klubu a pro odborný podpůrný personálu)

• Vytvořit síť klubů a webové stránky projektu: spojit kluby do sítě v rámci celé EU s cílem výměny dobré a inovativní praxe.

• Partneři projektu z veřejných, soukromých organizací a z třetího sektoru.

• Asertivní terénní práce organizací podporovaných komunitně.

• Marketing a diseminace projektu, které je cílená a s širokým záběrem

• Vyhodnocení vlivu projektu, sdílení osvědčených postupů a inovací


Vývoj a využívání strategie, která:

• bude zlepšovat šance cílové skupiny na získání zaměstnání prostřednictvím zlepšování jejich jazykových dovedností v jazyce hostitelské země a rozvíjením jejich schopnosti získat potřebné informace a služby,

• aplikuje "celostní přístup", ve kterém budou rozhodnutí o umístění a obsahu klubů v rukou komunitních organizací a v rukou vlastních studujících.


Partneři projektu:

- THE MAYOR AND COMMONALTY AND CITIZENS OF THE CITY OF LONDON - koordinátor, Londýn, Velká Británie

- BORGORETE società cooperativa sociale, Borgorete, Itálie

- EDUCA - vzdelavaci centrum, s.r.o., Jablonec n. N., Česká republika

- Folkuniversitetet, Malmo, Švédsko

- GIDE-GESTION INTEGREE DE DOCUMENTS ELECTRONIQUES, Nantes, Francie

SUSTAENABLE

sustaenablepng.png

Implementing the idea of Sustainability into Teaching and Learning in Adult education

Číslo projektu: 2014 -1-DE02-KA201-001469

Projekt je realizován za finanční podpory Evropské unie, v rámci programu Erasmus plus.

Web: www.sustaenable.eu

Facebook: https://www.facebook.com/pages/Projectsustaenable/347140775469188

Moodle: www.vhs-th.de/moodle

Realizace: 2014 -2016

Cíl: vytvoření/aplikování autentických vzdělávacích materiálů včetně cvičení z oblasti udržitelnosti do jazykové a jiné výuky dospělých, jejich odzkoušení.

Materiály v jazycích partnerských zemí: německé, anglické, španělské, švédské, české

V rámci projektu budou probíhat: setkání partnerů, workshopy v partnrských zemích, jeden mezinárodní workshop pro učitele

 

 

NOVINKY:

POZVÁNKA NA WORKSHOP

27.5.2016 od 16,30 zveme všechny učitele cizích jazyků na zajímavý workshop, pořádaný v rámci projektu. Bližší informacenajdete  v (ico) Pozvánka2.docx (293,33kB) . Obdržíte informace a přístup k  řade zpracovaných aktivit z angličtiny, němčiny, španělštiny a češtiny pro cizince. Workshop je zdarma, ale z kapacitních důvodů je nutné přihlášení.

Další informace najdete v Newsletteru (ico) Newsletter - workshop.docx (624,79kB) a v letáčku (pdf) Leaflet Sustaenable.pdf (882,55kB)

 

Testování zpracovaných aktivit je prodlouženo do června 2016. Případní zájemci - učitelé angličtiny, němčiny, španělštiny, češtiny pro cizince jsou vítání. Pro bližší informace kontaktujte pí Kořánovou na evakoranovazavinačeduca-jbc.cz

Aktivity jsou dostupné na www.sustaenable.eu.

 

4.-8.4. 2016 se 3 lektoři angličtiny z Educy - vzdělávacího centra zúčastnili mezinárodního učitelského workshopu v Londýně, pořádáného v rámci projektu Sustaenable.

 

V období od listopadu 2015 do března 2016 bude probíhat testování zpracovaných materiálů pro výuku.

 

Od 3. do 6. května 2015  bude Educa - vzdělávací centrum, s.r.o. hostovat 3.  projektovou schůzku.

Článek o setkání odborníků ve vzdělávání byl publikován v Naše Jabloneckoext 7. května, 2015.

 

-

 

 


eu_flag_llp_en01jpg.jpg glazierlogo_rgbpng.png

GLAZIER - FUTURE CHALLENGES

Číslo projektu : LDV-TOI-21/13

Webové stránky projektu: http://www.glazier-project.eu/index.php/en/about

Projekt je realizován za finanční prodpory Evropské unie, a to v rámci Programu celoživotního učení - Leonardo da Vinci - Přenos inovací.

PARTNEŘI:

Vedoucím partnerem projektu je Ljudska UNIVERZA Šentjur ve Slovinsku

Dalšími partnery jsou:

Ve Slovinsku: Sklárna  Rogaška Slatina a Státní institut odborného vzdělávání

V Německu: Sklářská škola ve Zwieslu

V Itálii: Progetto Mosaico Più

V ČR:   Educa - vzdělávací centrum, s.r.o.

 

Hodnota projektu je € 217 614,15 EUR z čeho  75%  tj  163 211 EUR je financováno z Programu celoživotního vzdělávání

 


Collaborative professional development for language teachers (CODIGO)

Oficiální stránky projektu.ext

Tento project je podporován Evropskou komisí v rámci programu Celoživotního vzdělávání.

Program: Lifelong Learning, Grundtvig

Doba trvání: 2012 - 2014

Cíl:

Projekt  se zaměřuje na podporu spolupráce  mezi učiteli cizích jazyků s cílem zlepšit kvalitu výuky jazyků, podpořit  profesní rozvoj učitelů a jako důsledek toho zvýšit úspěch studentů na jazykových kurzech.

Partnerství se zaměřuje na rozvinutí takové organizační kultury v rámci partnerských organizací, která podporuje sdílení osvědčených postupů a metod a která podporuje vzájemnou zpětnou vazbu a reflexi mezi učiteli jazyků. Partnerství bude  podporovat takové přístupy rozvoje profesní spolupráce jako je efektivnější komunikace mezi učiteli a podpora vzájemných náslechů na hodinách mezi učiteli jako prostředku sdílení dobré praxe,  dále rozvoj dovedností, které umožní učitelům efektivněji reflektovat svoji vlastní praxi, např.  využívání zpětné vazby, nových technologií a používání portfolia k zaznamenávání dovedností a zkušeností získaných neformálně i formálně.

Ačkoli se partnerství  zaměří na výuku jazyků, většina z uvažovaných přístupů je použitelná i v širším měřítku v rámci dalšího vzdělávání. Důraz bude kladen na rozvoj kultury a aktivit v rámci partnerských organizací, ale vzhledem k aktivitám zaměřeným na šíření výsledků tohoto projektu, budou z tohoto projektu moct benefitovat i další organizace zabývající se vzděláváním dospělých.

Partneři:

Official School of Languages Palma de Mallorca, Palma do Malorca, Španělsko

Thüringer Volkshochschulverband e.V., Jena, Německo- koordinátor
Verband der Österreichischen Volkshochschulen, Vídeň, Rakousko

Lancashire Adult Learning, Lancashire County Council

CVO Antwerpen- Zuld, Antverpy, Belgie
EDUCA - vzdělávací centrum, s.r.o, Jablonec n.N, Česká republika

 

Video o projektuext

 

 


 

Improving employment opportunities in the Labour Market for the Marginaized Communities

Tento project je podporován Evropskou komisí v rámci programu Celoživotního vzdělávání.

Program: Lifelong Learning, Leonardo da Vinci

Doba trvání: 2011 - 2013

Cíl:

Cílem projektu je výměna zkušeností a nejlepších praxí v partnerských zemích v oblasti zlepšování příležitostí pro nezaměstnané a především dlouhodobě nezaměstnané na trhu práce.

 

Partneři:
Úřad práce v Jablonci n. N., Jablonec n.N., Česká republika
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy, Walbrzych, Polsko
Co Clare VEC (National Co-ordination Unit for Senior Traveller Training Centres), Irsko
Trabzon Milli Eğitim Müdürlüğü, Trabzon, Turecko
EDUCA - vzdělávací centrum, s.r.o. Jablonec n. N., Česká republika

 

Tisková zpráva k projektovému setkání v Jablonci v prosinci 2012 (ico) Partnership_článek_jablonecký_měsíčník 2.docx (11,68kB)

Tisková zpráva k projektu

Produkty:

webové stránky projektu ext

 


QUALI - T

Tento project je podporován Evropskou komisí v rámci programu Celoživotního vzdělávání.

Program: Longlife learninig, Grundtvig

Doba trvání: 2009 - 2011

Cil:

Projekt "Quality in language teaching for adults" byl schválen v rámci programu Long- life learning, Grundtvig na období srpen 2009 až září 2011. Cílem projektu je nastolit otázky kvality v řízení v oblasti vzdělávání dospělých a zvlášť v jazykovém vzdělávání, vyměniť si zkušenosti mezi jednotlivými projektovými partnery, zjistit situaci v partnerských zemích. Plánovaným výstupem je řada doporučení týkajících se kvality jazykového vzdělávání.

Partneři:

Thüringer Volkshochschulverband e.V., Jena, Německo- koordinátor
Verband der Österreichischen Volkshochschulen, Vídeň, Rakousko
EDUCA - vzdělávací centrum, s.r.o, Jablonec n.N, Česká republika
Sugesto Ltd., Talin, Estonsko
Official School of Languages Palma de Mallorca, Palma do Malorca, Španělsko
Folkuniversitetet Kursverksamheten vid Lunds universitet, Lund, Švédsko
CILT, the National Centre for Languages, Londýn, Velká Británie

 

Produkty:

webové stránky projektu https://sites.google.com/site/grundtvigqualit/

Guidelines for Quality in Language Teaching https://sites.google.com/site/grundtvigqualit/

Moodle Platform for Communication http://moodle2.vhs.or.at/course/category.php?id=6

Conference "Die Vermessung der Sprache"  http://www.vhs.at/11401.html

Research Interviews http://www.youtube.com/user/grundtvigqualit

Video of the Learning partnership http://vimeo.com/24897223

 


 

BETTER TEACHERS

Tento project je podporován Evropskou komisí v rámci programu Celoživotního vzdělávání.

Program: Leonardo

Doba trvání: 2008 - 2009

Cíl projektu:

Tento projekt umožní 3 metodikům/školitelům jazykového vzdělávání dospělých zúčastnit se dvojtýdenní pracovní stáže v Lancastr Morecambe College (LCM)ve Velké Británii.

Realizace stáže: 1. - 12.6. 2009

V období od 1. do 12. června Andrea Vlachovská, Mgr. Vojtěch Čejka a PhDr. Eva Kořánová navštívili Lancaster a Morecambe College v Morecambe ve Velké Británii. V průběhu dvojtýdenního studijního pobytu jsme měli možnost navštívit různé hodiny angličtiny pro cizince, diskutovali jsme se studenty a učiteli, s organizátory jazykového vzdělávání. Tato pracovní stáž (job shadowing) byla pro nás jedinečnou možností vidět své kolegy při práci, dozvědět se jak se učí cizí jazyky ve Velké Británii, asistovat při výuce, zjistit víc o vzdělávání dospělých obecně a speciálně o jazykovém vzdělávání. Kromě toho byl pro nás z jazykového hlediska přínosný i samotný pobyt. Kromě pracovního programu jsem měli možnost hodně cestovat, navštívili jsme Blackpool, Liverpool, Hadrianovu zeď, Lockerbee, .... a mnohá další místa. Získali jsme hodně zkušeností a to nejen pracovních ale i mezikulturních, poznali nové lidi, kolegy. Pracovní pobyt určitě splnil svůj cíl.

 


Language Festivals

Program: Socrates, Lingua

Doba trvání: 2005 - 2007

Cíl:

Cilem projektu je ukázat, že výuka jazyků je lehce dostupná lidem všech věkových kategorií, různého původu, vzdělání, je relevantní pro většinu lidí a navíc to můe být zábava! Všichni partneři projektu zorganizují jazykový festival ve své komunitě a budou přitom podporováni ostatními partnery. Např. festivalu ve Španělsku se zúčastní učitelé a žáci španělštiny z ostatních partnerských organizací.

Koordinátor projektu je Lancaster & Morecambe College, Lancaster, Velká Británie www.lmc.ac.uk

Partneři:

Volkshochschule Donaustadt, Vídeň, Rakousko
www.donau-vhs22.ac.at

IPSSARCT Panzini, Senigallia, Itálie
www.panzini-senigallia.it

Escola Oficial de Idiomas de Santiago de Compostela, Santiago de Compostela, Španělsko
www.eoisantiago.org/

AGORA-EOLE LORIENT , Lorient, Francie
www.agoraservices.fr

Educa - vzdělávací centrum, Jablonec nad Nisou, Česká republika
www.educa-jbc.cz 

Podrobné informace o všech festivalech konaných v partnerských městech jsou na stránkách

http://www.languagefestivals.eu/ 


Jazykový festival se konal v Eurocentru v Jablonci nad Nisou od 16. do 20. ledna 2007. V průběhu festivalu mohli zájemci navštívit bezplatně netradiční lekce angličtiny, francouzštiny, italštiny, němčiny a španělštiny. Festival byl určen pro širokou veřejnost, nejen pro zájemce o cizí jazyky, ale i pro ty, co rádi cestují nebo mají zájem o život a zvyky našich evropských sousedů.
Ti, kteří se zajímají o cizí jazyky nebo se chtějí zdokonalit v cizím jazyce mohli využít příležitost a pokonverzovat si s rodilými mluvčími. Festival byl vhodnou příležitostí i pro ty, kteří se rozhodovali, který cizí jazyk se začít učit. Mohli se naučit několik nových frází a slovíček a zjistit zda se jim jazyk líbí nebo jestli se jim zdá lehký či těžký.

Pokud rádi cestujete určitě jste si vybrali některou z netradičních lekcí, kde se mohli podívat do Paříže nebo Bretaně, do Vídně, do Santiaga de Compostela nebo do zajímavých míst Británie nebo Itálie. Taky jse se mohli seznámit se s životem a zvyky různých zemí, jejich svátky, kuchyní, hudbou a různými zajímavostmi. Dozvěděli jste se, jestli jsou britové konzervativní, mohli jste si zatancovat hip-hop, poslouchat italskou hudbu nebo zazpívat španělské písničky, seznámíili jste se s hvězdami francouzského filmu.

Večer byl přiraven zajímavý program. Promítání francouzského filmu v původním znění s titulky Amelie z Montmartru, irské a španělské rytmy a sledovat vystoupení tanečních skupin. Několik výherců získalo vstupenky na koncert Vladimíra Mišíka nebo jiné ceny.

Cílem Festivalu bylo podpořit výuku pěti světových jazyků, angličtiny, francouzštiny, italštiny, němčiny a španělštiny. Tato akce se konala v rámci stejnojmenného projektu programu Sokrates , je finančně podporovaná Evropskou Komisí a bude probíhat pod záštitou města Jablonec, kraje Liberec, Ministerstva kultury, Ministerstva pro místní rozvoj, British Council, Francouzské ambasády v ČR, Rakouského kulturního fóra v Praze, Španělského velvyslanectví, Zastoupení Evropské Komise v ČR. Festivalu se zúčastní i partneři z Francie, Itálie, Rakouska, Španělska a Velké Británie. Partnerem Festivalu jbylo Eurocentrum v Jablonci nad Nisou. Festival sponzoroval Pivovar Malý Rohozec.

Festival celkem navštívilo více než 1000 návštěvníků, co bylo nejvíc ze všech festivalů. Ohlasy na festival byly velmi pozitivní a účastnici projevili velký zájem o jeho pokračování. Bohužel z finančních důvodů se nám zatím 2. ročník festivalu nepovedlo zorganizovat.

 


ELPNet

Evropská síť pro implementaci ELP

Program: Grundtvig - Projekt partnerství

Doba trvání: 2007 - 2009

Evropské jazykové portfolio (ELP) bylo úspěšně integrováno do povinného školského systému několika evropských zemí. V oblasti vzdělávání dospělých je Evropě používání portfolia a jeho metod na báze dobrovolnosti. Z těchto důvodů je velmi důležité najít platformu, která by sloužila k výměně informací mezi vzdělávácími institucemi, týkající se společného řešení možných problémů a jednotlivých kroků při aplikování ELP.

Cíl:

Hlavním cílem projektu je proto výměna zkušeností mezi partnery o dostupných způsobech implementování ELP. Tato implementace zahrnuje tři faktory:
- Informační strategie a procedury
- akceptování a diseminování ELP¨
- cena impementace

Současné partnerství má za cíl vytvoření sítě institucí vzdělávání dospělých v různých stadiích implementace ELP, která zajistí hlavní zdroje týkající se nahoře uvedených faktorů, stejně jako témata týkající se kurzů pro učitele, nabídky kurzů a "mezikulturní výuky".

Partneři:

Verband Osterreichischer Volkshochschule Vídeň, Rakousko  (koordinátor)
www.vhs.or.at 

Thuringer Vokhoschulverband, Jena, Německo
Escuela Oficial de Idiomas de Palma de Mallorca, Palma de Mallorca, Španělsko
www.pnte.cfnavarra.es 
CILT - The National Centre for Languages, Londýn, Velká Británie
www.cilt.org.uk
Folkeuniversitetet Kursverksamheten vid Lunds Unversitet, Lund, Švédsko

Valodu Macibu Centrs, Riga, Lotyšsko
http://www.vmc.lv/ 
EDUCA - vzdělávací centrum, Jablonec nad Nisou, Česká republika
www.educa-jbc.cz 
Podrobné informace na stránkách http://portfolio.network.grundtvig.googlepages.com

 


European Language Teaching

Program: Socrates, Grundtvig 2

Doba trvání: 2005 - 2007
Cíl:

Cílem projektu je Výměna zkušeností s používáním různých metod při výuce cizích jazyků a experimentování s novými metodami (např. metoda aktivace potenciálu jednotlivce a skupiny, tandemové vzdělávání, metody evropského jazykového portfolia)

Partneři:

Koordinátor: Sugesto, Ltd. Talin, Estonsko
www.sugesto.ee/
Partneři: Kristiansund Opplaringssenter (KO) Kristiansund, Norsko
www.kristiansund.kommune.no/ 
Educa - vzdělávací centrum, Jablonec nad Nisou, Česká republika
www.educa-jbc.cz
Vaasa arbis, Helsinky, Finsko
www.vaasa.fi/arbis

Zajímavé odkazy:

Sugestopedie:
http://www.brainfriendlylearning.org/publications.htm

http://www.kitaygorodskaya.ru/eng

 


Getting Experience from Applying European Language Portofolio in Migrant Learning

Program: Socrates, Grundtvig 2

Doba trvání: 2003 - 2006

Cíl projektu:

Aplikování Evropského jazykového portfolia v jazykovém vzdělávání dospělých.

Specifické cíle:

- Použití nstrojů sebehodnocení
- Výměna zkušeností v metodologii výuky cizích jazyků
- Mezikulturní komunikace
- Účast studentů

Partneři:

Akademie Klausenhof, Dingden, Německo (koordinátor)
www.akademie-klausenhof.de 

Adult Education Centre of Vantaa, Vantaa, Finsko
Escuela Oficial do Idiomas, Mellila, Španělsko
Arendal Adult Learning Centre, Arendal, Norsko
http://www.arendal.kommune.no/
Educa vzdělávací centrum, Jablonce nad Nisou, Česká republika
www.educa-jbc.cz
Weiterbildungs-Testsysteme GmbH, Německo
www.telc.net

Zajímavé odkazy:

http://www.akademie-klausenhof.de/portfolio/projekt-f.htm http://culture2.coe.int/portfolio

http://www.culture2.coe.int/portfolio/documents_intro/common_framework.html

http://www.ecml.at/mtp2/mtp2.asp http://web.fu-berlin.de/elc/portfolio/index.html

http://www.eaquals.org/about/portfolio.asp

Co je ELP

Evropské jazykové portfolio by se mělo stát naším oficiálním evropským dokladem o tom, jak ovládáme cizí jazyky. Podporuje dovednost komunikovat, potřebnou pro život v moderní Evropě. Pomáhá nám zjišťovat, jaké úrovně jsme v jednotlivých jazycích dosáhli. Vede nás k tomu, abychom si shromažďovali dokumenty o své komunikativní kompetenci v různých jazycích, abychom se učili sami sebe hodnotit podle jednotných evropských měřítek vytvořených Radou Evropy ve Společném evropském referenčním rámci, abychom se nad svým učením hlouběji zamýšleli a vybírali si dílčí učební cíle.

Proč ELP
Evropské jazykové portfolio může přispět k tomu, že se budeme učit lépe. Poslouchat svým majitelům při přechodu na jinou školu, při hledání zaměstnání nebo jednání se zahraničními institucemi. Učitelé v něm najdou významného pomocníka ujasňujícího a sjednocujícího učební požadavky. V budoucnosti ho mohou vlastnit všichni Evropané.

Z čeho se ELP skládá
Každý ELP se skládá ze tří navzájem propojených částí: Jazykového pasu, Jazykového životopisu a osobní sbírky jazykových dokladů a prací. Existují různé ELP v různých zemích, pro různé jazyky, pro různé cílové skupiny (pro žáky, pro dospělé, imigranty)

V Jazykovém pasu jsou záznamy o studentovi, jaké jazyky se učí, jaké úrovně v nich dosáhl. Jazykový životopis si studenti vyplňují? sami. Budou si sem zapisovat své poznatky a hodnotit sami sebe.

Do Sbírky si studenti budou ukládat své nejlepší práce, vysvědčení z jazykových kurzů a diplomy.
Evropské jazykové portfolio užívá šesti jazykových úrovní A1, A2, B1, B2, C1, C2 a navrhla je rada Evropy. Popis jednotlivých úrovní je v Evropském jazykovém portfoliu.