Educa - Jazyková škola Jablonec, kurzy, překlady

Jazykové kurzy, překlady, rekvalifikace

testy educa
Educa-JBC - Moodle
Animace v cestovním ruchu

SLEVA 10 - 30%

Anketa

Jaké kurzy byste uvítali v naší nabídce?
 

Jsme členy:

Hospodářská komora

logo_aivd_cr_0jpg.jpg

 


Němčina

p

JAZYKOVÉ KURZY NĚMČINY

Pokud nejsou některé úrovně otevřeny můžeme v případě zájmu zajistit výuku 1+1.

 

Kurz němčiny - úroveň začátečníci

Určeno pro úplné a falešné začátečníky.
Vstupní požadavky: žádné, 1 až 3 semestry výuky
Literatura: Themen aktuell 1. nebo odpovídající literatura

Příprava na zkoušku:

Úspěšným absolvováním tohoto kurzu získáte předpoklady pro případné složení mezinárodní jazykové zkoušky GOETHE - A1.ext

Kurz němčiny - úroveň mírně pokročilí

Určeno pro zájemce, kteří se učili jazyk asi 2 roky 1x2 hod./týden. Výuka je zaměřena na rozvoj všech složek jazyka - komunikace, poslech, gramatika, čtení a psaní. Důraz je kladen na rozvoj komunikačních dovedností.
Vstupní požadavky: pro zájemce se základní znalostí jazyka , celá učebnice Themen Aktuell 1.
Literatura: Themen aktuell 2

V úrovni mírně pokročilí se učebnice Themen aktuell 2 probere za 2 roky tempem 1x90 minut za týden.

Lektor: čeští lektoři
Obsah: V televizním studiu. Ve fit-centru. Kam na dovolenou, cestování, jeho možnosti a způsoby. Životopis a plány do budoucna. Lidé a jejich koníčky. U lékaře. Cesta do ciziny. Osobní dopis. V restauraci. Předpony u sloves. Zvratná slovesa se zájmenem ve 3. a 4. pádu. Časové údaje a předložky. Stupňování příslovcí a přídavných jmen v přísudku. Zeměpisná jména, souřadící spojky. Sloveso werden v přítomném čase. Préteritum. Podměty \"es\" a \"man\". Zájmena \"allein\" a \"selbst\". 1. budoucí čas. Vedlejší věta. Perfektum modálních sloves a slovesa \"wissen\". Shoda podmětu s přísudkem. Předložkové vazby sloves, podst. a příd. jmen. Zájmenná příslovce.

Příprava na zkoušku:

Úspěšným absolvováním tohoto kurzu získáte předpoklady pro případné složení mezinárodní jazykové zkoušky GOETHE - A2.ext

Kurz němčiny - středně pokročilí

Určeno pro zájemce, kteří se učili jazyk asi 4 roky 1x2 hod./týden. Výuka je zaměřena na rozvoj všech složek jazyka - komunikace, poslech, gramatika, čtení a psaní. Důraz je kladen na rozvoj komunikačních dovedností.

Výuka je zaměřena na rozvoj všech dovedností: komunikace, poslech, gramatika, čtení i psaní.

Vstupní požadavky: celá učebnice Themen Aktuell 2.

Literatura: Themen aktuell 3 -  probere se  za 2 roky tempem 1x90 minut za týden.

Lektor: čeští lektoři

Obsah: Zábava a kultura. Móda a odívání. V obchodním domě. Procházka Prahou. Bydlení ve městě nebo na venkově? Televizní talkshow. E.M.Remarque: Tři kamarádi. Zdraví, nemoci, úrazy. Vzdělávací systém (srovnání ČR a BRD). Skloňování přídavných jmen. Neurčitá zájmena a jejich skloňování. Samostatná osobní zájmena. Zápory nicht mehr, kein mehr, nichts mehr,... souhrn přeložek - tvoření a skloňování, směrová příslovce. Infinitiv závislý na slovesu, podstatném a příd. jménu. Zájmeno \"einander\". Vedlejší věty vztažné, způsobové a účinkové. Stupňování přídavných jmen v přísudku. Příslovce na -st, -Stens. Využití slovesa \"werden\". Infinitivní konstrukce s \"zu\" a \"um zu\". Modální částice.

Příprava na zkoušku:

Úspěšným absolvováním tohoto kurzu získáte předpoklady pro případné složení mezinárodní jazykové zkoušky GOETHE - B2.ext

Kurz němčiny - konverzace

Konverzační kurzy němčiny jsou určeny pro zájemce o zdokonalení se v mluvení, pohotovosti reagování a poslechu.
Vstupní požadavky: min. 4 roky studia 1x2 hod./týden
Literatura: různé ofocené materiály - připravuje lektor
Lektor: zkušení čeští lektoři s dlouhodobým pobytem v cizině, rodilí mluvčí

Obsah: Různá témata, která jsou většinou domlouváná na základě přání posluchačů.

Příprava na zkoušku:

Úspěšným absolvováním tohoto kurzu získáte předpoklady pro případné složení ústní části mezinárodních jazykových zkoušek GOETHE.ext.

 

 

 

Kód Úroveň Rozvrh Intenzita Žáci Cena Termín Info Rezervovat
211 absolutní začátečníci Čt: 17,45-19,15 34 vyuč.hod. 4-9 3060 Kč 21.9.17 - 25.1.18 Rezervovat
212 začátečníci A1 Čt: 16,00-17,30 34 vyuč.hod. 4-9 3400 Kč 21.9.17 - 25.1.18 Rezervovat
213 začátečníci A1+ Út:16,00-17,30 38 vyuč.hod. 4-9 3800 Kč 19.9.17 - 30.1.18 Rezervovat
214 mírně pokročilí A2 St:17,45-19,15 38 vyuč.hod. 4-9 3800 Kč 20.9.17 - 31.1.18 Rezervovat
215 středně pokročilí B1 Čt: 19,30-21,00 34 vyuč.hod. 4-9 3400 Kč 21.9.17 - 25.1.18 Rezervovat
216 Víkendový So: 9,00 - 12,15 20 vyuč. hod. 3-5 2200 Kč 7.10., 21.10., 4.11., 25.11, 9.12. 2017 Rezervovat
1/1