Educa - Jazyková škola Jablonec, kurzy, překlady

Jazykové kurzy, překlady, rekvalifikace

testy educa
Educa-JBC - Moodle
Animace v cestovním ruchu

SLEVA 10 - 30%

Anketa

Jaké kurzy byste uvítali v naší nabídce?
 

Jsme členy:

Hospodářská komora

logo_aivd_cr_0jpg.jpg

 


Čínština

p

JAZYKOVÉ KURZY ČÍNŠTINY

V jazykových kurzech čínšitny vyučujeme standardní čínština, nesprávně nazývanou mandarínská čínština - tedy spisovný jazyk používaný v celé Číně. Dialekty (např. kantonskou čínštinu) nevyučujeme.

Jazykové kurzy čínštiny nabízíme a otevíráme dle zájmu. V současné době nabízíme tyto kurzy čínštiny:

 

Kurz čínštiny - úroveň začátečníci

Určeno: pro začátečníky
Požadavky: žádné

Vyučuje se podle principů komunikativní metody (komunikace studentů v cílovém jazyce).

Literatura: New Practical Chinese Reader I.

Důležité:

Kurz vyžaduje důkladnou domácí přípravu a soustavné opakování gramatických jevů a slovní zásoby. Vyučuje se podle principů komunikativní metody (komunikace studentů v cílovém jazyce). Výuka je vysoce interaktivní, studenti pracují ve dvojicích, skupinkách. Důraz je kladen na rozvoj všech jazykových dovedností (poslech, čtení, psaní, mluvení). Gramatika je vyučována v kontextu (studenti sami odvozují gramatická pravidla). Studenti jsou cíleně vedeni k osvojení slovní zásoby (z kontextu, obrázků nebo autentických materiálů). Důraz je kladen na řízenou konverzaci.

Obsah: základy čínské fonetiky, oficiální čínské transkripce (pinyin) a znakového písma. Základní gramatické jevy (osobní zájmena, slovesa identifikace-shi, xing, jiao, slovesa v předmětech, slovesa modální a další). Základní slovní zásoba (povolání, národy a národnosti,...). Představení se a vedení jednoduché konverzace při prvním setkání. Osnova: gramatika: čínská fonetika, transkripce (pinyin), čínské znakové písmo, predikce příd. jmen, osobní zájmena, otázky zjišťovací, tázací částice ma, ne, základní příslovce (bu, hen, ye, dou), Slovesa identifikace (být - shi, jmenovat se-xing, jiao), přivlastňovací a atributivní částice de, sloveso být někde (zai) a mít/existovat (you), slovesa s předmětem a slovesa modální, záložky v určeních místa. Konverzační témata: pozdravy, atd.

Příprava na zkoušku:

Úspěšným absolvováním tohoto kurzu získáte předpoklady pro případné složení mezinárodní jazykové zkoušky HSK1.ext

 

Kurz čínštiny - úroveň mírně pokročilí

Kurzy čínštiny jsou určeny pro pro zájemce, kteří absolvovali minimálně 2 roky výuky
Požadavky: zvládnuté učivo v rozsahu New Practical Chinese Reader I.
Literatura: New Practical Chinese Reader II.
Lektor: český

Příprava na zkoušku:

Úspěšným absolvováním tohoto kurzu získáte předpoklady pro případné složení mezinárodní jazykové zkoušky HSK2.ext

Kód Úroveň Rozvrh Intenzita Žáci Cena Termín Info Rezervovat
217 absolutní začátečníci Pá: 16,00 - 17,30 32 vyuč.hod. 4-9 3840 Kč 22.9. 17 - 26.1.18 Rezervovat
218 Víkendový So: 9,00-12,15 20 vyuč.hod. 3-5 2200 Kč 7.10., 21.10., 4.11., 25.11, 9.12. 2017 Rezervovat
1/1