Educa - Jazyková škola Jablonec, kurzy, překlady

Jazykové kurzy, překlady, rekvalifikace

testy educa
Educa-JBC - Moodle
Animace v cestovním ruchu

SLEVA 10 - 30%

Anketa

Jaké kurzy byste uvítali v naší nabídce?
 

Jsme členy:

Hospodářská komora

logo_aivd_cr_0jpg.jpg

 

JAZYKOVÉ KURZY Jazykové kurzy pro veřejnost

Jazykové kurzy pro veřejnost

p

Co jsou jazykové kurzy pro veřejnost?

Jazykové kurzy pro veřejnost jsou skupinové kurzy pro minimálně 3 a maximálně pro 9 posluchačů, kteří dochází na společnou výuku do učeben Educy. Skupiny jsou rozděleny podle znalostí posluchačů od absolutních začátečníků až po konverzace nebo přípravy k mezinárodním zkouškám. V tabulce jazykových úrovních najdete přehled jazykových úrovní, jejich porovnání s úrovněmi Evropského referenčního rámce A1 - C2ext a délku studia potřebnou pro dosažení jednotlivých úrovní.

Kdy jazykové kurzy začínají?

Většina jayzkových kurzů je pořádána jako semestrální, jayzkové kurzy začínají dvakrát ročně.  Vždy v polovině září a můžete se  přihlásit na podzimní semestr jazykových kurzů, tj. září-leden, poté na jarní semestr, tj. únor-červen. Červenec-srpen se ve veřejných jazykových kurzech nevyučuje. Pokud nejste úplný začátečníci  můžete se do kurzů hlásit kdykoliv v průběhu školního roku. V průběhu školního roku výuka neprobíhá pouze o vánočních prázdninách a ve dnech státních svátků.

 

 

Jak se do jazykového kurzu přihlásit?

Místo v jazykovém kurzu si můžete rezervovat osobně, telefonicky, nebo pomocí rezervačního formuláře z našich webových stránek. Po obdržení Vaší rezervace Vás budeme kontaktovat a „doladíme s Vámi" úroveň jazykového kurzu. V případě zájmů se můžete taky po domluvě podívat na bezplatnou  ukázkovou hodinu. Následně se pak přihlásíte do kurzu vyplněním (doc) Závazné přihlášky(36kB) buďto osobně v kanceláři Educy nebo Vám můžeme přihlášku zaslat e-mailem či poštou.

Hlavní zápis do kurzů probíhá od června do poloviny září - posluchači, kteří si zaplatí kurzovné již v červnu, obdrží 10% slevu.

V lednu probíhá zápis na jarní semestr.

 

 

Kdy je potřeba zaplatit kurzovné?

Kurzovné je splatné nejpozději do 10 dnů před zahájením kurzu. V případě 2 splátek (kurzy PET, FCE,...) se druhá splátka doplácí do měsíce po zahájení kurzu. Kurzovné můžete uhradit hotově v kanceláři při přihlášování se do kurzu nebo bankovním převodem. Ve druhém případě  sivyžádejte variabilní symbol nebo fakturu. Před zahájením kurzu si prosím telefonicky potvrďte, jestli Váš kurz začíná dle vypsaného termínu.

 

Slevy:08-05-16-02-53-55-norsko-62004-074jpg.jpg

10% - při zápisu a zaplacení kurzovného v červnu na období září až leden.

5% - pro posluchače stávajícíh kurzů při přihlašování na další období.

5% - pro studenty a seniory

Slevy se nesčítají.

 

Z jakých učebnic vyučujeme jazykové kurzy?

Učebnice, které používáme v jazykových kurzech jsou uvedeny v podrobnějším popisu ke každému kurzu. Jsou to např. v angličtině učebnice řady New Headway, face2face nebo Time to Talk, dále pak  Themen aktuell, Aventura, Le Nouvel Espaces a další. Většina nových modejnějších učebnic obsahuje CD-rom a velké množství materiálů k procvičování na internetu, stejně tak jako doplňující gramatiku nebo slovníčky. Doplňkové materiály k Headway  najdete na http://www.oup.com/elt/local/cz/kestazeni/?cc=czext,  k face2face na www.cambridge.org/elt/face2faceext. Všechny používané učebnice v našich kurzech můžete zakoupit přímo u nás s 10% slevou.

Práva a povinnosti posluchačů

Posluchač kurzu se zavazuje:
1. Účastnit se výuky a připravovat se na ni podle pokynů lektora.
2. Svoji neúčast v hodině omluvit.
3. V případě poškození zařízení vzdělávacího centra nebo ubytovacího střediska uhradit všechny vzniklé škody.

Posluchač kurzu má právo:
1. Odhlásit se z kurzu do 2 týdnů před jeho zahájením bez udání důvodu.
2. K odhlášení z kurzu v jeho průběhu a vrácení alikvótní částky kurzovného z vážných zdravotních důvodů (po předložení lékařské zprávy), po zameškání minimálně 20ti za sebou následujících dní.
3. Na přednostní právo k přijetí do dalšího časově navazujícího kurzu se slevou 5%.

4. Na obdržení osvědčení o úspěšném absolvování kurzu za podmínky 75% docházky do kurzu a 60% úspěšnosti v závěrečném testu.

 

Práva a povinnosti Educy

1. Educa si vyhrazuje právo na 2 absence lektora v průběhu školního roku bez náhrady kurzovného.
2. Educa se zavazuje, že v případě většího počtu absencí buďto zajistí výuku s jiným lektorem nebo vrátí alikvótní částku kurzovného do měsíce po skončení kurzu.
3. Educa si vyhrazuje právo na neotevření kurzu v příp. malého počtu zájemců.