Educa - Jazyková škola Jablonec, kurzy, překlady

Jazykové kurzy, překlady, rekvalifikace

testy educa
Educa-JBC - Moodle
Animace v cestovním ruchu

SLEVA 10 - 30%

Anketa

Jaké kurzy byste uvítali v naší nabídce?
 

Jsme členy:

Hospodářská komora

logo_aivd_cr_0jpg.jpg

 


Španělština

p

JAZYKOVÉ KURZY ŠPANĚLŠTINY

Španělština patří mezi moderní světové jazyky a vyučuje se často jako 2. cizí jazyk. Nabízíme 3 úrovně kurzů španělštiny, poslední úroveň je konverzační.

 

Kurz španělštiny - úroveň začátečníci

Intenzita 1x2 vh
Literatura: Aventura 1
Poznámka: Z učebnice Aventura 1 je potřeba studovat 4 semestry pro dosaždení úrovně mírně pokročilí při intenzitě 1x2 hod./týdně.
Metoda:
metoda konverzačního drilu
Obsah: Výslovnost, přízvuk, rody a členy, osobní zájmena, časování prav. sloves, skloňování podst. jmen a osobních zájmen, býti -různé způsoby, číslovky, kladný rozkaz, zvratná a ukazovací zájmena, krácení infinitivem, zákl. nepravidelná slovesa, předpřítomný čas (složený minulý).

Pozdravy, představování, národnosti a jazyky, základní povolání, rodina, zájmy, popis dne, věci, město a doprava, hodiny, názvy dní a měsíců, vyjádření data, jídlo, restaurace, co jste dělali.

Příprava na zkoušku:

Úspěšným absolvováním tohoto kurzu dosáhnete úrovně A1 dle SERR. Získáte tak předpoklady pro případné složení mezinárodní jazykové zkoušky DELE - A1.ext.

 

 

 

Kurz španělštiny - úroveň mírně pokročilí

Literatura: Aventura 2.

Poznámka: K dosažení této úrovně je potřeba studovat 4 semestry v kurzech španělština mírně pokročilí  1-4 při intenzitě 1x2 hod./týdně

Obsah: Budoucí čas, příslovce způsobu, řadové číslovky, stupňování, srovnávání, minulý čas dokonavý včetně nepravidelností, souminulý čas, podmiňovací způsob, přechodník. Životní úroveň, mzdy a platy, počasí, restaurace, dovolená, kultura, sport, nákupy, cestování, ubytování, lékař, lidské tělo, četba jednoduché literatury.

Příprava na zkoušku:

Úspěšným absolvováním tohoto kurzu dosáhnete úrovně A2 dle SERR. Získáte tak předpoklady pro případné složení mezinárodní jazykové zkoušky DELE - A2.ext.

 

Kurz španělština - úroveň středně pokročilí

Literatura: Aventura 3

K dosažení této úrovně je potřeba studovat celkem asi 4 roky v kurzech s intenzitou 1 x 2 hod./ týdně.

Příprava na zkoušku:

Úspěšným absolvováním tohoto kurzu dosáhnete úrovně B1 dle SERR. Získáte tak předpoklady pro případné složení mezinárodní jazykové zkoušky DELE - B1.ext.

 

Kurz španělštiny - konverzace

Určeno pro pro zájemce o konverzace na úrovni mírně - středně pokročilí
Požadavky: 3-4 roky předchozího studia jazyka
Literatura: výběr různých materiálů
Lektor: český lektor nebo rodilý mluvčí

Příprava na zkoušku:

Úspěšným absolvováním tohoto kurzu získáte předpoklady pro případné složení ústní části mezinárodní jazykové zkoušky DELE - A1ext./  DELE - A2 nebo DELE - B1.

Kód Úroveň Rozvrh Intenzita Žáci Cena Termín Info Rezervovat
200 absolutní začátečníci Po: 17,45-19,15 36 vyuč.hod. 4-9 3240 Kč 18.9.17 - 29.1.18 Rezervovat
200a absolutní začátečníci St 17:45-19:15 38 vyuč. hod. 3420 20.9.17-31.1.18 Rezervovat
201 mírně pokročilí A2+ St: 16,00 -17,30 38 vyuč.hod. 4-9 3800 Kč 20.9.17 - 31.1.18 Rezervovat
202 mírně pokročilí B1- Po:17,45 -19,15 36 vyuč.hod. 4-9 3600 Kč 18.9.17 - 29.1.18 Rezervovat
203 středně pokr. konverzace Po: 16,00-17,30 36 vyuč.hod. 4-9 3600 Kč 18.9.17 - 29.1.18 Rezervovat
204 Víkendový So: 9,00-12,15 20 vyuč.hod. 4-9 2200 Kč 7.10., 21.10., 4.11., 25.11, 9.12. 2017 Rezervovat
1/1